Ålands Idrottsakademi är en ideellt sammansatt grupp med syfte att utse vinnarna till den årliga Idrottsgalan. Vinnarna utses vid en sluten omröstning där varje ledamot har en personlig röst per kategori.

Idrottsakademin består sedan år 2012 av trettio ledamöter, femton kvinnor och femton män, som alla har ett stort idrottsintresse. Ett antal ledamöter byts årligen ut genom lottning. Om utsedd ledamot inte begär utträde från Idrottsakademin på egen begäran varar en mandatperiod fem år. Förutom ett brett idrottsintresse besitter akademiledamöterna även en bred kompetens som speglar det åländska samhället i stort.

Ålands Idrottsakademi 2016:

Petra Brunila            David Holmberg          Ulrika Nordberg
Anders Eriksson       Terese Åsgård            Tonny Riis
Fredrika Sundberg    Mats Danielsson         Katarina Donning
Susann Simolin         Eva Fellman                Edgar Kalm
Bengt Johansson       Peter Lindbäck           Maria Westerlund
Diana Lindström       Gerd Lindqvist            Henrik Lundberg
Brage Styrström        Roger Nordlund          Chris Karlsson
Henrik Boström        Bettina Ingves             Bjarne Blomster
Camilla Gunell          Peter Åkerholm           Anette Holmberg-Jansson
Johan Ehn                 Annica Mattsson         Peter Lindström