Ålands Idrottsakademi är en ideellt sammansatt grupp med syfte att utse vinnarna till den årliga Idrottsgalan. Vinnarna utses vid en sluten omröstning där varje ledamot har en personlig röst per kategori.

Idrottsakademin består år 2022 av 24 ledamöter, 12 kvinnor och 12 män. Förutom ett brett idrottsintresse besitter akademiledamöterna även en bred kompetens som speglar det åländska samhället i stort. Om utsedd ledamot inte begär utträde från Idrottsakademin på egen begäran varar en mandatperiod fyra år, men Ålands Idrotts ordförande ingår som ständig medlem.

Ålands Idrottsakademi 2022:

Thomas Lundberg Annika Hambrudd Janne Engblom Maud Johans
Björn Ekstrand/ Daniela Rönnberg Joakim Svensson Ingrid Zetterman
Tony Asumaa Tove Erikslund Robert Söderdahl Gun-Marie Lindholm
John Holmberg Britt Lundberg Jan-erik rask  Ulrika Simons
Harry Jansson Barbara Heinonen Göte Winé Heidi Furu 
Mats Adamczak Ann Kvarnström Kenneth Andersson Edgar Vickström