Ålands Idrottsakademi är en ideellt sammansatt grupp med syfte att utse vinnarna till den årliga Idrottsgalan. Vinnarna utses vid en sluten omröstning där varje ledamot har en personlig röst per kategori.

Idrottsakademin består sedan år 2020 av 24 ledamöter, 11 kvinnor och 13 män, som alla har ett stort idrottsintresse. Ett antal ledamöter byts årligen ut genom lottning. Om utsedd ledamot inte begär utträde från Idrottsakademin på egen begäran varar en mandatperiod fyra år. Förutom ett brett idrottsintresse besitter akademiledamöterna även en bred kompetens som speglar det åländska samhället i stort. Ålands Idrotts ordförande ingår som ständig medlem.

Ålands Idrottsakademi 2020:

Kim Wasström Ulrika Simons Björn Ekstrand
Anki Nordman Tina Danielsson Daniela Rönnberg
Ann Kvarnström Thomas Lundberg Harry Jansson
Tony Asumaa Göte Winé Britt Lundberg
Barbara Heinonen Ingrid Johansson  Gun-Marie Lindholm
John Holmberg Heidi Furu John Holmberg
Maud Johans Janne Engblom Erik Flodin
Robert Söderdahl Jan-Erik Rask Anders Ekström