Ålands Idrottsakademi är en ideellt sammansatt grupp med syfte att utse vinnarna till den årliga Idrottsgalan. Vinnarna utses vid en sluten omröstning där varje ledamot har en personlig röst per kategori.

Idrottsakademin består år 2023 av 24 ledamöter, 12 kvinnor och 12 män. Förutom ett brett idrottsintresse besitter akademiledamöterna även en bred kompetens som speglar det åländska samhället i stort. Om utsedd ledamot inte begär utträde från Idrottsakademin på egen begäran varar en mandatperiod fyra år, men Ålands Idrotts ordförande ingår som ständig medlem.