Nomineringar tas under tiden 1 december - 1 januari varmt emot av medlemsföreningar, idrottsakademin samt av allmänheten.

Grundläggande förutsättningar för att kunna erhålla pris på Ålands Idrottsgala är:

Att pristagaren gått ut grundskolan och 

a) är fostrad i åländsk förening 

ELLER

b) representerar en medlemsorganisation och har gjort det minst ett år

För att erhålla pris på Ålands Idrottsgala för internationella framgångar skall idrottaren tävla för Finland eller Åland

 

Huvudpriskategorier

På idrottsgalan delas sju stycken huvudpriser ut. I varje av följande fyra priskategorier utser Ålands Idrottsstyrelse tre eller fyra nominerade av vilka Ålands Idrottsakademi väljer vinnaren genom röstning:

 

Årets kvinnliga idrottare

Priset går till den idrottskvinna vars insatser under året meriterar henne till priset som årets främsta kvinnliga idrottare.

 

Årets manliga idrottare 

Priset går till den idrottsman vars insatser under året meriterar honom till priset som årets främsta manliga idrottare.

 

Årets idrottslag

Priset ges till det lag som under det gångna idrottsåret svarat för den starkaste gemensamma insatsen.

 

Årets idrottsförening

Priset går till en förening som gjort något extraordinärt under året.

 

Årets idrottsledare

Priset tilldelas den idrottsledare som såväl utanför som på arenorna visat stort ledarskap och som ett resultat av detta ledarskap har uppnått idrottsliga framgångar under det gångna idrottsåret.

 

Utöver priserna ovan utser även Ålands Idrotts styrelse direkt följande två priser:

 

Årets eldsjäl

Priset tilldelas en eller flera personer som i det tysta gör stora insatser för sin förening eller idrott och som på det sättet bidrar till att skapa goda idrottsliga förutsättningar.

 

Årets barn- och ungdomsledare

Priset går till den ledare/tränare som utfört en särskilt imponerande insats för barn- och ungdomsidrotten på Åland. Målet med priset är att uppmärksamma och understryka engagemang och intresse för det ideella ledarskapet inom barn- och ungdomsidrotten på Åland. Priset belönar stort engagemang, glädje och förmåga att samla och aktivera ungdomar till idrott snarare än resultat när vinnaren utses.

 

Internationella framgångar

I samband med idrottsgalan uppmärksammar landskapsregeringen i samarbete med Ålands Idrott Internationella framgångar, framgångar på seniornivå i internationella mästerskap EM, VM och OS.

 

Fördelningsnyckel:

Olympiska idrotter: OS-medalj 4000€, VM-medalj 3000€, EM-medalj 2000€, Ungdoms-OS 1500€.

Icke olympiska idrotter: VM-medalj 1250€, EM-medalj 900€.

Endast den högst värderade medaljen berättigar till stipendium för en/ett och samma idrottare/lag och tävlingsår.

Idrott eller aktiv som deltagit i och vunnit medalj i officiella mästerskapstävlingar skall anmäla detta till Ålands Idrott snarast möjligt.