Anvisningar:
Som förening eller privatperson kan man nominera fritt antal kandidater till de olika kategorierna. För att nomineringen skall kunna tas upp till behandling bör den åtföljas av en motivering. Nomineringarna kan antingen skickas direkt till linus@alandsidrott.ax eller göras elektroniskt via formuläret nedan. Nomineringar tas emot från 15 december 2022 till och med 15 januari 2023.

Röstningsförfarande:
Bland alla nomineringar som lämnats in utser arbetsgruppen för elitidrott i samråd med Ålands Idrotts förbundsstyrelse tre nominerade kandidater per huvudkategori. De slutgiltliga vinnarna utses av Idrottsakademin genom en sluten omröstning.