Anvisningar:
Som förening eller privatperson kan man nominera fritt antal kandidater till de olika kategorierna. För att nomineringen skall kunna tas upp till behandling bör den åtföljas av en motivering. Nomineringarna kan antingen skickas direkt till Ålands Idrotts kansli eller göras elektroniskt via Idrottsgalans hemsida, www.idrottsgalan.ax.

Röstningsförfarande:
Bland alla nomineringar som lämnats in utser Ålands Idrotts förbundsstyrelse tre nominerade kandidater per huvudkategori. Utöver huvudpriserna  utser även Ålands Idrotts styrelse direkt följande priser;  Årets Idrottskompis, Årets barn- och ungdomsledare , Årets idrottsliga prestation, Årets idrottsliga genombrott samt Eckerölinjens och Viking Lines resestipendier där endast vinnare utses. De nominerade kandidaterna tillkännages med ett pressmeddelande i mitten av december.