Som tränare har Rune en stor del i det historiska guldet och han är numer även Jannes manager. Långsiktighet, målmedvetenhet och god planering är grunden för träningsmetoderna som visat sig så framgångsrika. Målet är att hålla träningsmotivationen uppe genom varierad träning året runt. Varje år har man tagit ett steg framåt längs den utstakade vägen. Genom att kombinera nya och beprövade metoder har Rune Holmén hittat den rätta blandningen som ska föra mot nya stora mål.